Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wójt Gminy Liw podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Liw

28 sierpnia 2015

OGŁOSZENIE O SZACOWANIU SZKÓD

24 sierpnia 2015

 Wójt Gminy Liw informuje, że w związku z suszą występującą na całym obszarze gminy została powołana komisja gminna do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski o oszacowanie strat dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 11 oraz na stronie internetowej gminy www.liw.pl i mogą być składane do dnia 4 września 2015r. w godzinach 800 - 1600. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej w roku 2015 złożonego w ARiMR.

Wójt Gminy Liw

/-/ Bogusław Szymański

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O SZACOWANIU SZKÓD

Wójt Gminy Liw ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Jarnice

24 sierpnia 2015

Zarządzenie Nr 50 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Liw

17 sierpnia 2015

INFORMACJA Wójta Gminy Liw z dnia 11 sierpnia 2015 roku dotycząca publicznego losowania do obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Liw

11 sierpnia 2015

            Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz  § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 ze zm.) informuje się, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Liw, w sali konferencyjnej odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Liw w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015 r.:

 

1)      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   1 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,

2)      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   3 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,

                                                                                             

 

Bogusław Szymański

Wójt Gminy Liw

Czytaj więcej o: INFORMACJA Wójta Gminy Liw z dnia 11 sierpnia 2015 roku dotycząca publicznego losowania do obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Liw

Ogłoszenie w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowych w Gminie Liw.

5 sierpnia 2015
Powiększ zdjęcie brak%20wody

   W związku z występującą bezdeszczową pogodą i wysoką temperaturą, skutkującą niedoborem wody na terenie gminy Liw, Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie zwraca się z prośbą o racjonalne wykorzystywanie wody, a w szczególności o nie używanie wody do podlewania ogródków przydomowych, trawników oraz napełniania basenów wodą z sieci wodociągowej na terenie gminy Liw. Nie przestrzeganie powyższych zasad skutkowało będzie przerwami w dostawie wody lub całkowitym brakiem wody w sieci wodociągowej.

   W sytuacji braku wody przez dłuższy okres czasu zostanie ona racjonowana i dowożona do miejscowości tylko w uzasadnionych przypadkach. Mieszkańców, u których wystąpi taka potrzeba prosimy o zgłaszanie konieczności dowozu wody do sołtysów swoich miejscowości.

   W przypadku dużego zapotrzebowania na dowóz wody zostanie opracowany harmonogram, który będzie umieszczony na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń.

   Prosimy o pilne i poważne potraktowanie sprawy.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowych w Gminie Liw.

Konkurs „Piękna posesja w Gminie Liw 2015”.

30 lipca 2015

Urząd Gminy Liw zaprasza do udziału w konkursie

"PIĘKNA  POSESJA W  GMINIE  LIW 2015"

 

1) Celem konkursu jest wyróżnienie mieszkańców gminy, którzy poprzez estetyczne i funkcjonalne urządzenie posesji dbają o wizerunek polskiej wsi oraz o środowisko.

2)  W konkursie mogą brać udział właściciele posesji, którzy złożą kartę zgłoszenia posesji do konkursu „PIĘKNA POSESJA  W  GMINIE  LIW 2015”  w  Urzędzie  Gminy Liw, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów  do dnia 21 sierpnia 2015 roku.

Czytaj więcej o: Konkurs „Piękna posesja w Gminie Liw 2015”.

Liwska orkiestra w Rosji

24 lipca 2015
Powiększ zdjęcie Orkiestra%20

Po zeszłorocznym wyjeździe na Węgry nikt z członków orkiestry dętej OSP w Liwie nie przyjmował do wiadomości, że podobne wakacje już się nie zdarzą. Jak się okazało – słusznie. W czerwcu rozeszła się wiadomość, że zespół wyjedzie – nie tak daleko wprawdzie i nie na tak długo – ale wyjedzie! Do Rosji, tej najbliższej: do Obwodu Kaliningradzkiego.

Czytaj więcej o: Liwska orkiestra w Rosji

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Turnieju Smaków na Zamku w Liwie

23 lipca 2015
Organizatorzy II Międzynarodowego Turnieju Smaków na Zamku w Liwie zapraszają na kulinarną podróż szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego w dniach 25 – 26 lipca 2015 r. W ramach Turnieju odbędą się konkursy kulinarne na „Najsmaczniejszą potrawę regionalną na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” oraz „Gościniec z podróży” - czyli najciekawszy prezent z podróży szlakiem WGL. Przewidziano degustacje, pokazy kulinarne i rycerskie, konkursy dla publiczności, warsztaty kulinarne, kiermasze produktów regionalnych oraz liczne koncerty. Swoje stoiska promocyjne zaprezentują miasta i gminy położone na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego.
Czytaj więcej o: Serdecznie zapraszamy do udziału w II Turnieju Smaków na Zamku w Liwie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnośc Gminy Liw.

23 lipca 2015

OGŁOSZENIE

NR GZR. 6840.01.2015

z dnia 07 lipca 2015 roku

 

Wójt Gminy Liw

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zmianami)

 

podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIW

 

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnośc Gminy Liw.