Plany pracy Komisji na 2018 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan pracy

Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy w Liwie na 2018 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Wójt i Skarbnik

2.

Sierpień

 • Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wójt i Skarbnik

3.

Październik

 • Analiza wniosków do projektu budżetu na 2019 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 • Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.
 • Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 • Przygotowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

 

Wójt, Skarbnik

Komisja

 

Plan pracy

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rzemiosła, Przemysłu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na 2018 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Wójt, Skarbnik

2.

Sierpień

 • Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wójt, Skarbnik, Komisja

3.

Październik

 • Analiza wniosków do projektu budżetu na 2019 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 • Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.
 • Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 • Przygotowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

 

Wójt, Skarbnik

Komisja

 

Plan pracy

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2018 r.

Lp.

Termin realizacji

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Luty

 • Określenie planu sieci szkół podstawowych na terenie gminy Liw i ich obwodów.

Wójt

2.

Kwiecień

 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 • Analiza sprawozdania z działalności GOPS.
 • Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Liw za 2017 rok.
 • Analiza sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.

Wójt, Skarbnik, Kierownik GOPS,

3.

Sierpień

 • Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.
 • Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Klubów Sportowych i LZS-ów działających na terenie Gminy Liw. 

Wójt, Skarbnik,

Ref. Oświaty

Prezesi LZS i Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Liw

4.

Październik

 • Analiza wniosków do projektu budżetu na 2019 rok.

Skarbnik

5.

Listopad

 • Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. 

Skarbnik

6.

Grudzień

 • Przygotowanie planu pracy Komisji na 2019 rok. 

Komisja

 

Plan pracy

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Liwie na 2018 r.

Lp.

Termin

Tematyka posiedzeń

Jednostka przygotowująca materiały

1.

Kwiecień

 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium.

Wójt, Skarbnik

2.

Sierpień

 • Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wójt, Skarbnik

3.

Październik

 • Analiza wniosków do projektu budżetu na 2019 rok.

Skarbnik

4.

Listopad

 • Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.
 • Przygotowanie projektu budżetu Gminy na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 • Przygotowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

Wójt, Skarbnik

Komisja

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-01
Data publikacji:2018-01-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7524