ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2024

Wójt Gminy Liw działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2023 poz. 344 z późn. zm.) odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Zającu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 152 - obręb Zając, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie prowadzi księgę wieczystą nr SI1W/00028866/3, stanowiącej własność Gminy Liw - wyznaczony na dzień 09.07.2024 r., godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2, w sali konferencyjnej nr 12.

 Podmioty, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia odwołania niniejszego przetargu na numer konta bankowego, z którego została dokonana wpłata.

Powodem odwołania przetargu jest okoliczność, iż przedmiot przetargu stanowi nieruchomość rolną, w związku z tym oferta sprzedaży może być skierowana wyłącznie do nabywców posiadających uprawnienia rolnicze.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Liw – ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.liw.pl oraz na stronie internetowej www.liw.pl.

 Dodatkowych informacji dotyczących odwołania przetargu udziela pracownik urzędu Gminy Liw - Joanna Pędzich w pokoju nr 14 lub pod nr tel. 025/308 12 56.

            Wójt Gminy

/-/ Katarzyna Żelazowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-06-05
Data publikacji:2024-06-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Burczyńska
Liczba odwiedzin:312