Jesteś tutaj: Start / Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Liw został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny programu ,,Czyste Powietrze".

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywność energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących. Program nie dotyczy budynków w trakcie budowy i nie oddanych do użytkowania.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym będzie możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do WFOŚiGW w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Utworzenie punktu stanowi realizację zawartego porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie, a Gminą Liw.

Punkt konsultacyjno - informacyjny czynny:

Poniedziałek: 8-16

Wtorek: 8-16

Środa: 8-16

Czwartek: 8-16

Piątek: 8-16

w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Liw. Szczegółowe informacje pod nr tel. (25) 308 12 56.

 

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy Liw:

Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, Pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email.

Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, Pesel.

Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.

Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.

Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).

Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.

Numer Księgi Wieczystej i nr ewidencyjny działki, której wniosek dotyczy

Rok wystąpienia o zgodę na budowę / rok zgłoszenia budowy.

Powierzchnia budynku / lokalu.

Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.

 

Informacja z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Liw stan na dzień 31.12.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 213

Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 167

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 110

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Liw – 2 483 395,79 zł.

 

Dodatkowe narzędzia:

>Kalkulator dotacji<

>Kalkulator grubości izolacji<

>Lista ZUM<

>Doradztwo energetyczne<

>Akademia Czystego Powietrza<

 

Zmiany Programu obowiązujące od dnia 3 stycznia 2023 r.:

Zwiększenie progów dochodowych:

- poziom podstawowy – 135 000 zł rocznie;

- poziom podwyższony – 1 894 zł miesięcznie – gospodarstwo wieloosobowe lub 2 651 zł miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe;

- poziom najwyższy – 1 090 zł miesięcznie – gospodarstwo wieloosobowe lub 1 526 zł miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe;

 

Zwiększenie kwot dotacji:

- poziom podstawowy – maksymalnie 67 200 zł;

- poziom podwyższony – maksymalnie 100 200 zł;

- poziom najwyższy – maksymalnie 136 200 zł;

 

Zwiększenie intensywności dofinansowania, ale liczonej od kosztów netto:

- poziom podstawowy – 40% - 55% kosztów netto;

- poziom podwyższony – 70% - 80% kosztów netto;

- poziom najwyższy – 100% kosztów netto.

 

Wprowadzenie pojęcia kompleksowej termomodernizacji (wyższe kwoty dotacji dla przedsięwzięć wykonywanych na podstawie audytu energetycznego). Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to prace skutkujące:

a) zmniejszeniem zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

b) zmniejszeniem zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

 

Zniesienie limitu dotacji do m2 ocieplenia oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Kwotę dofinansowania do termomodernizacji można obliczyć odejmując od całkowitego limitu dotacji kwoty dotyczące innych przedsięwzięć zaznaczonych na danym wniosku.

Na jeden budynek/lokal mieszkalny może zostać udzielona i wypłacona dotacja na podstawie maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie. Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją może być udzielona i wypłacona na dany budynek/lokal mieszkalny wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Dowolna kolejność rozliczania przedsięwzięć. Nie ma obowiązku rozliczania źródła ciepła w pierwszym wniosku o płatność. Można najpierw rozliczyć inne przedsięwzięcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-20
Data publikacji:2022-12-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1728