Gospodarka odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z zasadami segregacji Gminy Liw obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku

19 grudnia 2023

Nowa ulotka segregacja odpadów obowiązująca od 1 czerwca 2022 roku

19 maja 2022

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw.

19 maja 2022

Miesięczne stawki za odbiów odpadów komunalnych oraz terminy uiszczania opłat

18 lutego 2022

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 października 2021

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów obowiązujące od 1 października 2021 roku.

1 października 2021

Termin częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Liw

23 grudnia 2019

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych terenie gminy Liw

23 sierpnia 2023

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

18 lipca 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Liw w 2019 roku.

22 grudnia 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-18
Data publikacji:2015-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:57796