Gospodarka odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z zasadami segregacji Gminy Liw obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku

29 grudnia 2022

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych Gminy Liw obowiązujące od 1 czerwca 2022 roku

19 maja 2022

Nowa ulotka segregacja odpadów obowiązująca od 1 czerwca 2022 roku

19 maja 2022

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw.

19 maja 2022

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych Gminy Liw do maja 2022 roku

18 lutego 2022

Miesięczne stawki za odbiów odpadów komunalnych oraz terminy uiszczania opłat

18 lutego 2022

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 października 2021

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów obowiązujące od 1 października 2021 roku.

1 października 2021

Termin częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Liw

23 grudnia 2019

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

18 lipca 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-18
Data publikacji:2015-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:49424