Gospodarka odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

18 lipca 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Liw w 2018 roku.

11 czerwca 2019

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów obowiązujące od 15 stycznia 2019 roku.

3 stycznia 2019

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 15 stycznia 2019 roku.

3 stycznia 2019

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2019 roku.

10 stycznia 2019

Informacja o bezpłatnym odbiorze folii z gospodarstw rolnych

13 grudnia 2018

Informujemy, że firma H.B. GROUP z Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Broniewskiego 10A przyjmuje bezpłatnie folię po sianokiszonce, skrzynki, pojemniki plastikowe itp. tel. 534 232 323.

Ulotka segregacja odpadów.

28 maja 2019

Informacja o przedsiębiorstwie zajmującym się odbiorem odpadów.

11 kwietnia 2019

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

3 czerwca 2019

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych terenie gminy Liw

4 czerwca 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-18
Data publikacji:2015-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:18076