Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

3 lipca 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie przypomina rodzicom, że w tym roku nie muszą się martwić o dodatek „500+”. Kolejne wnioski nie będą potrzebne gdyż świadczenia zostały przyznane do maja 2021 roku (należy składać wnioski tylko na dzieci nowonarodzone).

O świadczenie na kolejny okres (tj. od czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r.) będzie można ubiegać się składając wniosek drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r., a w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

 Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start przyjmowane będą od 1 lipca w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

Wnioski (papierowe) będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie.

Przypominamy, że podstawą ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą dochody rodziny osiągnięte w 2019 roku oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, uprawniające do:

· zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł lub w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 764,00 zł;

· świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł (podwyższenie kryterium od nowego okresu świadczeniowego)

 Ze względu na stan epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, w sprawie uzyskania szczegółowych informacji dotyczących świadczeń prosimy, o kontakt głównie drogą telefoniczną pod nr tel. 25 792 28 05

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIW

2 lipca 2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

2 lipca 2020

Program „Moja woda”

2 lipca 2020

W dniu 01.07.2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja woda”.

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Intensywność dofinansowania wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>> Link do programu „Moja woda” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<

O G Ł O S Z E N I E

30 czerwca 2020

Tarcza inwestycyjna dla samorządów

25 czerwca 2020
Przejdź do - Tarcza inwestycyjna dla samorządów

22 czerwca 2020

Szczegółowe informacje na stronie www.lgdbadzmyrazem.pl w zakładce Cel ogólny 1 lub Cel ogólny 2.
Jednocześnie informujemy, że w celu skorzystania z doradztwa i konsultacji prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny z pracownikiem biura, tel. 505 100 035. 
Z uwagi na stan epidemiologiczny - korowirus oraz zachowanie bezpieczeństwa zgodnie z wymogami PSSE w Węgrowie osoby umówione na doradztwo i  uczestniczące w szkoleniu powinny przyjść w maseczkach.

22 czerwca 2020

 

Szczegółowe informacje na stronie www.lgdbadzmyrazem.pl w zakładce Cel ogólny 1 lub Cel ogólny 2.
Jednocześnie informujemy, że w celu skorzystania z doradztwa i konsultacji prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny z pracownikiem biura, tel. 505 100 035. 
Z uwagi na stan epidemiologiczny - korowirus oraz zachowanie bezpieczeństwa zgodnie z wymogami PSSE w Węgrowie osoby umówione na doradztwo i  uczestniczące w szkoleniu powinny przyjść w maseczkach.

OGŁOSZENIE

22 czerwca 2020

Dyżury oddziałów przedszkolnych w przerwie wakacyjnej 2020 r. w przedszkolach Gminy Liw:

- 6 lipca- 10 lipca 2020 r. Samorządowe Przedszkole w Liwie

- 13 lipca- 17 lipca 2020 r. Samorządowe Przedszkole w Starejwsi

- 20 lipca- 24 lipca 2020 r. Samorządowe Przedszkole w Ruchnie

- 27 lipca- 31 lipca 2020 r. Samorządowe Przedszkole w Wyszkowie

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny prosimy składać w wybranej placówce oświatowej do dnia 25 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Liw

/-/ Bogusław Szymański

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy w Liwie o zwołaniu XIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Liwie w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 w Wiejskim Klubie Kultury w Jarnicach

19 czerwca 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-21
Data publikacji:2015-07-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:55402