Ogłoszenie Wójta Gminy Liw w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2018

Węgrów, dnia 08.05.2018  r. 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIW 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 

            Wójt Gminy Liw z/s w Węgrowie informuje, iż w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności: działań zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom, organizacją zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Aktywne i bezpieczne miejsce” wybrano ofertę:

 

Liwskiego Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej

Ruchna 73

07-100 Węgrów

Wysokość udzielonej dotacji: 169.080,00 zł (słownie: Sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-09
Data publikacji:2018-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3483