Miesięczne stawki za odbiów odpadów komunalnych oraz terminy uiszczania opłat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2022

Miesięczne stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Liw wynoszą:

26,00 zł/os miesięcznie w przypadku gdy na nieruchomości nie znajduje się kompostownik, a oddaje się bioodpady (worek brązowy),

20,00 zł/os miesięcznie w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik, i nie oddaje się bioodpadów (worek brązowy),

191,90 zł za cały rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Terminy uiszczania opłat:

  • za I kwartał (styczeń, luty ,marzec) płatne do 15 marca danego roku;
  • za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) płatne do 15 maja danego roku;
  • za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) płatne do 15 września danego roku;
  • za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) płatne do 15 listopada danego roku;

Opłatę za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe za odbiór odpadów komunalnych należy dokonać jednorazowo bez wezwania
w terminie do 10 czerwca danego roku. Jeżeli obowiązek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstał po 10 czerwca , opłata uiszczana będzie do 30 grudnia danego roku.

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Liw ul. Mickiewicza 2 07-100 Węgrów, u sołtysów lub bezpośrednio na rachunek Gminy Liw nr: 81 9236 0008 0000 0606 2000 0600.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-02-18
Data publikacji:2022-02-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3944