PROJEKT pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Liw”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2021

Gmina Liw realizuje projekt pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Liw”. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczanie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

Beneficjent: Gmina Liw

Całkowita wartość projektu: 1 153 432,50 zł

Wysokość dofinansowania z EFRR: 859 421,20 zł

Poziom dofinansowania: 80%

Zakończenie realizacji projektu: 30.11.2021 r.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Liw i są oni jego głównym beneficjentem.

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza w Regionie Mazowsza przez redukcję emisji powierzchniowej (niskiej emisji) pochodzącej z indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kotłowni oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Wraz z poprawą jakości powietrza, osiągnięta zostanie poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminny Liw, zmniejszenie emisyjności gospodarki regionalnej poprzez zmniejszenia zapotrzebowania na energię i paliwa oraz zmniejszenie strat zużycia energii, a także poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego – odnawialne źródła energii przyczyniają się do wzmacniania bezpieczeństwa w skali lokalnej i do poprawy zaopatrzenia w energię.

W cel bezpośredni wpisują się postawione cele szczegółowe:

 • Zmniejszenie udziału emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10;
 • Zmniejszenie wykorzystania surowców nieodnawialnych i osiągnięcie oszczędności energetycznej w odniesieniu do energii cieplnej i elektrycznej;
 • Zmniejszenie zużycia i obniżenie kosztów zakupu energii cieplnej oraz obniżenie kosztów przygotowania ciepłej wody;
 • zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii dzięki instalacji kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych;
 • poprawa atrakcyjności Gminy Liw dla obecnych i przyszłych mieszkańców.

Zakres rzeczowy:

W celu osiągnięcia postawionych celów, realizacja projektu polega na wymianie źródeł ciepła na nowe kotły gazowe; kotły na biomasę w budynkach jednorodzinnych oraz w użyteczności publicznej, a także montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Łącznie w ramach projektu zostanie wykonana:

 • wymiana urządzeń grzewczych na kotły na biomasę w budynkach gospodarstw domowych – 14 szt.
 • wymiana urządzeń grzewczych na kotły gazowe w budynkach gospodarstw domowych – 10 szt.
 • wymiana urządzeń grzewczych na kotły gazowe w budynkach użyteczności publicznej – 4 szt.
 • Instalacja fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej – 4 kpl.

W ramach prac przygotowawczych zostały opracowane świadectwa charakterystyki energetycznej i studium wykonalności. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i uwzględnia wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kotły na biomasę) do produkcji energii cieplnej oraz odnawialne źródła energii w postaci ogniw fotowoltaicznych dla produkcji energii elektrycznej. Projekt realizowany jest na obszarze, na którym realizowany jest uchwalony i wdrażany program wsparcia dla najuboższych osób, które w wyniku zrealizowanego projektu będą ponosić zmniejszone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania, a co za tym idzie nastąpi poprawa jakości życia.

Planowane efekty ekologiczne, zgodne z umową o dofinansowanie to:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 239,80 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 35,28 MWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 239,80 GJ/rok
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 503,22 MWht/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 35,28 MWhe/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 185 084,35 kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 311,12 tony równoważnika CO2/rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-19
Data publikacji:2021-03-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:975