Zakup preferencyjny węgla przez mieszkańców Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2022

W dniu 28 listopada br. Gmina Liw podpisała ze spółką Węglokoks z siedzibą w Katowicach umowę na zakup preferencyjny węgla przez osoby fizyczne, którym przysługuje dodatek węglowy. Węgiel, w ilości 750 ton będzie przywożony ze składu Spółki, który znajduje się w Pilawie w powiecie garwolińskim. 29 listopada br. Gmina Liw podpisała umowę z firmą BLS Błażej Sulich, która posiada skład węgla położony w Węgrowie przy ul. Kościuszki 159 na transport, dystrybucję i wydawanie węgla osobom uprawnionym – mieszkańcom Gminy, którzy złożyli wnioski o zakup preferencyjny. Ustalona cena z 1 tonę węgla będzie wynosiła 1900 zł brutto i będzie płacona w Urzędzie Gminy w kasie lub na konto Urzędu.

Po podpisaniu umowy ze Spółką Węglokoks Gmina Liw złożyła pierwsze zamówienie w ilości 192 tony. Po przewiezieniu węgla na skład w Węgrowie przy ul. Kościuszki 159 Urząd Gminy Liw zawiadomi poprzez system sms osoby według kolejności składanych wniosków aby zgłaszały się do Urzędu w celu zapłaty za węgiel i otrzymania dowodu zakupu, który będzie podstawą do odbioru węgla w składzie przy ul Kościuszki 159. Wraz z węglem będzie przekazywany każdemu odbiorcy certyfikat jakości węgla.

Istnieje możliwość dowiezienia węgla ze składu pod wskazany adres za dodatkową opłatą pobieraną przez skład według stawki 10 zł za 1km, przy czym opłata nie może być niższa niż 100 zł. W większości miejscowości położonych na terenie Gminy Liw będzie to kwota 100 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-30
Data publikacji:2022-11-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:931