Ogłoszenie Wójta Gminy Liw w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania: pt. „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Liw”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2023

Węgrów, dnia 26.10.2023 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIW

W SPRAWIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI NA JEGO REALIZACJĘ ZGODNIE Z ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY LIW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA A ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2023 ROK.

Wójt Gminy Liw z/s w Węgrowie informuje, iż w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności: wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej  

pt. „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Liw”

 wybrano ofertę:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie

Liw, Kozia 4

07-100 WĘGRÓW

Wysokość udzielonej dotacji : 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-10-26
Data publikacji:2023-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:231