Ogłoszenie Wójta Gminy Liw w sprawie wyników otwartego konkursu „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2016

Węgrów, dnia 07.12.2016 r. 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIW

 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 

            Wójt Gminy Liw z/s w Węgrowie informuje, iż w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja” wybrano ofertę: 

Liwskiego Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej, Ruchna 73

07-100 Węgrów 

Wysokość udzielonej dotacji: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-13
Data publikacji:2016-12-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3415