ZAKUP ŚREDNIEGO UTERENOWIONEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIWIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2017

Beneficjent:  Gmina Liw
 
Cele projektu


Głównym celem projektu jest poprawa efektywności zapobiegania katastrofom naturalnym, powodziom i pożarom oraz zwiększenie skuteczności akcji ratowniczych na Mazowszu.

Działania w projekcie związane są ściśle z realizacją celu bezpośredniego, jakim jest wzmocnienie potencjału ochotniczych straży pożarnych, poprzez doposażenie OSP Liw, stanowiącej istotny element systemu reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia.

Cele pośrednie to:

Zagwarantowanie właściwego zabezpieczenia operacyjnego gminy Liw oraz powiatu węgrowskiego i wzrost poziomu bezpieczeństwa na terenie Mazowsza.

Długofalowo projekt przyczyni się do poprawy gotowości operacyjnej i zwiększenia skuteczności reagowania przez system ratownictwa na zdarzenia będące skutkami zmian klimatu. Budowa potencjału służb ratowniczych znajdzie przełożenie na zwiększenie możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i reagowania na nie, a w konsekwencji – wzmocnienie odporności systemu gospodarczego na zagrożenia związane z klimatem.

Efekty operacji:

  • Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie w wóz pożarniczy typu średniego GBA, uterenowiony, ze stałym napędem 4x4, wyposażony w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, o podwyższonej pojemności zbiornika wody.
  • Uzupełnienie sprzętu jednostki OSP o elementy niezbędne do utrzymania gotowości operacyjnej, w tym: podstawowe wyposażenie ratowniczo-gaśnicze: motopompa pływająca wyd. 400 l/min, dwa agregaty prądotwórcze o mocy 6 kW i 3 kW oraz o stopniu ochrony min. IP 54, wyposażenie przeciwpowodziowe - wał przeciwpowodziowy (3 szt.) dł. 15mb, wys. 80 cm, motopompa szlamowa wyd. 1300 l/min, śr. zanieczyszczeń min. 30 mm, zestaw ratownictwa technicznego kat 1., pełny zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 oraz dodatkowo deska ortopedyczna o dł. min. 180 cm, nośności min. 400kg, wyposażona w pasy bezpiecz. (4 szt.) i klockowy stabilizator głowy. 

Wyposażenie, które zostanie zakupione w ramach projektu jest adekwatne do charakteru działań jednostki oraz rodzajów zagrożeń określonych dla obszaru powiatu węgrowskiego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie. 

Całkowita wartość projektu  945.716,25 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich  378.191,92 zł 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-12
Data publikacji:2017-12-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3073