Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego pt. „JARNICKIE DOŻYNKI”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 sierpnia 2018

            Jarnickie Stowarzyszenie Seniorów siedziba: Jarnice 73 A, 07-100 Węgrów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Jarnickie dożynki” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

            Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw.

            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2018 r. osobiście, w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów lub drogą elektroniczną na adres: ewidencja@liw.pl na załączonym formularzu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-08
Data publikacji:2018-08-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2540