Ogłoszenie Wójta Gminy Liw w sprawie wyników otwartego konkursu ofert pn. „Aktywna świetlica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2018

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIW

W SPRAWIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI NA JEGO REALIZACJĘ ZGODNIE Z ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY LIW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA A ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK. 

Wójt Gminy Liw z/s w Węgrowie informuje, iż w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym szczególności: działań zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom, organizacją zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Aktywna świetlica” wybrano ofertę:

OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W  ZAJĄCU

ZAJĄC 1A

07-100 WĘGRÓW 

Wysokość udzielonej dotacji: 17.000,00 (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-27
Data publikacji:2018-09-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2050