Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego pt. „Aktywni Zajączanie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2020

            Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Zając, Gminy Liw i okolic „LEPUS”, Zając 23, 07-100 Węgrów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywni Zajączanie” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

            Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw.

            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 października 2020 r. osobiście, w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów lub drogą elektroniczną na adres: ewidencja@liw.pl na załączonym formularzu.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-02
Data publikacji:2020-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Burczyńska
Liczba odwiedzin:1922