Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Liw, przeznaczonych do oddania w najem

1 grudnia 2022

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244, stanowiącego własność gminy Liw

1 grudnia 2022

Zakup preferencyjny węgla przez mieszkańców Gminy

30 listopada 2022

W dniu 28 listopada br. Gmina Liw podpisała ze spółką Węglokoks z siedzibą w Katowicach umowę na zakup preferencyjny węgla przez osoby fizyczne, którym przysługuje dodatek węglowy. Węgiel, w ilości 750 ton będzie przywożony ze składu Spółki, który znajduje się w Pilawie w powiecie garwolińskim. 29 listopada br. Gmina Liw podpisała umowę z firmą BLS Błażej Sulich, która posiada skład węgla położony w Węgrowie przy ul. Kościuszki 159 na transport, dystrybucję i wydawanie węgla osobom uprawnionym – mieszkańcom Gminy, którzy złożyli wnioski o zakup preferencyjny. Ustalona cena z 1 tonę węgla będzie wynosiła 1900 zł brutto i będzie płacona w Urzędzie Gminy w kasie lub na konto Urzędu.

Po podpisaniu umowy ze Spółką Węglokoks Gmina Liw złożyła pierwsze zamówienie w ilości 192 tony. Po przewiezieniu węgla na skład w Węgrowie przy ul. Kościuszki 159 Urząd Gminy Liw zawiadomi poprzez system sms osoby według kolejności składanych wniosków aby zgłaszały się do Urzędu w celu zapłaty za węgiel i otrzymania dowodu zakupu, który będzie podstawą do odbioru węgla w składzie przy ul Kościuszki 159. Wraz z węglem będzie przekazywany każdemu odbiorcy certyfikat jakości węgla.

Istnieje możliwość dowiezienia węgla ze składu pod wskazany adres za dodatkową opłatą pobieraną przez skład według stawki 10 zł za 1km, przy czym opłata nie może być niższa niż 100 zł. W większości miejscowości położonych na terenie Gminy Liw będzie to kwota 100 zł.

Czytaj więcej o: Zakup preferencyjny węgla przez mieszkańców Gminy

Sukcesy Zespołu „JAR-SENIOR”

23 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

„Koncert muzyki filmowej”

23 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

Obchody Dnia Seniora w Gminie Liw

22 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych

22 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

Obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości w Gminie Liw

15 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

Uroczystość oddania do użytku Sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Liwie

10 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

Zbiórka karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział w Węgrowie

9 listopada 2022

Informujemy o możliwości przekazania karmy dla podopiecznych TOZ oddział w Węgrowie.
Więcej informacji pod nr telefonu 695512250.
Zachęcamy do pomagania i dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory wsparli TOZ.
Dla osób zainteresowanych prowadzona jest również zbiórka na:
https://pomagam.pl/tozoddzialwegrow

Czytaj więcej o: Zbiórka karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział w Węgrowie